ที่มาของการเกิดสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประวัติศาสตร์โลก

สงครามประวัติศาสตร์สิ่งเตือนใจที่คอยเตือนใจเราอยู่ตลอดว่าความรุนแรงไม่สามารถช่วยอะไร มีแต่จะเกิดความสูญเสียแต่อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์ก็ยังสามารถสอนและให้เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านั้นทำให้เราไม่ทำผิดพลาดอีกครั้งในอนาคต เหมือนดังเช่นที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ แต่หนึ่งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้นั่นก็คือสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ สงครามครูเสดนั่นเอง  ซึ่งสงครามนี้ก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งในบทความนี้เองเราก็จะพาท่านไปรู้จักกับที่มาของการเกิดสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้กัน

สงครามครูเสดเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1095 – 1292 ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นด้วยกันถึง 3 ครั้ง ซึ่งสาเหตุของการเกิดสงครามครั้งนี้ก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านการเมือง ทางศาสนา ทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอื่น ๆ แต่ทั้งหมดนั้นก็ส่งผลให้เกิดมาเป็นสงคราม ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นมานี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากการไม่ลงรอยกันของสองฝ่ายคือระหว่างศาสนาคริสต์ กับ ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเหตุหลักสำคัญก็มาจากศาสนาคริสต์ต้องการทวงคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างเยรูซาเลม ในปาเลสไตน์จากศาสนาอิสลาม (มุสลิม) โดยคริสเตียนได้ยกทัพเพื่อไปทำสงครามกับชาวมุสลืมโดยอ้างว่าต้องการทวงคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนกลับมา ซึ่งสันตะปาปาเออร์แบบที่ 2 ผู้นำของฝ่ายคริสเตียนได้เรียกประชุมผู้นำของคริสเตียนให้ยุติการสู้รบกันหลังจากสงครามได้ดำเนินมายาวนานเกือบ 200 ปี เนื่องจากเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ในยุโรปจนไม่เกิดการพัฒนา แต่ถึงกระนั้นเองในปีต่อมา สันตะปาปาก็ได้นำทัพเข้าไปร่วมรบโดยมีไพร่พลจำนวนมาที่เชื่อว่าการรบเพื่อศาสนาเป็นเรื่องที่ดีทำให้เกิดการไถ่บาปและผู้ที่ร่วมรบจะได้รับประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สิน ยกเว้นหนี้ หรือยกโทษให้นักโทษที่มีความผิด จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลังสงครามครูเสดครั้งที่ 1 และก็มีครั้งที่ 2 ที่ 3 ตามมาเนื่องจากรัฐวาติกันเป็นผู้ยุยงปลุกระดมเมืองในยุโรป แต่อย่างไรก็ดีฝ่ายศริสเตียนก็ไม่สามารถจะเอาชนะฝ่ายมุสลิมได้ จนสันตะปาปาอิโนเซนต์ที่ 3 ได้ชักชวนให้นักรบฝรั่งเศสไปรบจนยึดเมืองศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จ แต่เมื่อเหล่านักรบเดินทางกลับแล้วฝ่ายมุสลิมเองก็สามารถยึดกลับคืนมาได้  จนเกิดมีการยึดเมืองกันไปมาจนในที่สุดฝ่ายมุสลิมได้เข้ายึดเมืองเอเคอได้สำเร็จจึงทำให้สงครามครั้งนี้สามารถยุติลงได้โดยกินระยะเวลายาวนาน สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1292 นั่นเอง