ประวัติที่มาของสงคราม 9 ทัพระหว่างพม่ากับไทย

Army between Myanmar and Thailand

ประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่า เมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยได้อย่างทุกวันนี้ ในอดีตที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้  ซึ่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเองก็ได้บันทึกเอาไว้ถึง สงคราม 9 ทัพระหว่างพม่ากับไทย ซึ่งเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากครั้งหนึ่งเลยทีเดียวในประวัติการสู้รบกันของไทย ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพาทุกท่านมาเรียนรู้ท่องไปกับประวัติศาสตร์ชาติไทยกันว่าสงคราม 9 ทัพ ที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ประเทศนี้จะมีที่มาและความเป็นมาอย่างไร สงคราม 9 ทัพ เป็นสงครามที่มีเกิดขึ้นหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)  ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นพระนครหลวงใหม่ ในระหว่างนั้นก็ได้มีการทำศึกสงครามอยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญและเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็คือ ศึกสงครามเก้าทัพ ที่เกิดขึ้นจากการสถาปนาพระนครใหม่ได้ 3 ปี ในปีพ.ศ.2328 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองฝ่ายพม่าก็ได้สถาปนาพระเจ้าปดุงขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งพม่า ซึ่งกษัตริย์องค์นี้ของพม่าก็มีความคิดที่อยากจะยึดไทยให้ขึ้นเป็นเมืองขึ้น โดยได้แบ่งกองทัพออกเป็น 9 ทัพ จำนวน141,000 คน ซึ่งแบ่ง 5 ทัพเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์ 2 ทัพเข้าตีเมืองเหนือ และ 2 ทัพเข้าตีเมืองใต้  ซึ่งมีพระเจ้าปดุงเป็นทัพหลวง ซึ่งทั้ง 9 ทัพนั้นจะมาบรรจบกันที่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทัพที่ยกลงมาเพื่อหมายยึดเอาไทยในศึกครั้งนี้ของพระเจ้าปดุงนั้นนับว่าเป็นศึกใหญ่ที่ฝ่ายไทยเองมีข้อเสียตรงที่มีกำลังพลน้อยกว่า แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทยจึงได้คิดแผนจัดเตรียมทัพออกไปตั้งรับนอกเมืองซึ่งแตกต่างจากที่เคยมีมาแทนที่จะตั้งรับในเมืองหลวง และนอกจากนี้แล้วก็ยังส่งกองทัพบางส่วนไปคอยดักโจมตีตามจุดสำคัญ ๆ เช่น ตามช่องเขา ตามแม่น้ำลำคลอง และยังส่งกองโจรไปคอยดักปล้นเสบียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งฝั่งทัพไทยเองก็ได้แบ่งทัพออกไปสู้เช่นกัน กองทัพที่ 1 ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ ไปตั้งรับที่นครสวรรค์ กองทัพที่สองให้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เป็นจอมพลไปตั้งรับที่ลาดหญ้า ที่กาญจนบุรี กองทัพที่ 3 ให้เจ้าพระยาธรรมา กับ พระยายมราช เป็นแม่ทัพไปตั้งรับที่ราชบุรีไปเพื่อตักทัพพม่าที่จะส่งเสบียงมาจากทางภาคใต้ กองทัพที่ 4 คือกองทัพหลวงที่ตั้งรับอยู่ที่พระนครไว้คอยเป็นกองหนุน ฝ่ายทัพพม่าก็ยกพลมาตีจนถึงทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี แต่มีกองทัพไทยมารับไว้เข้าสู้กันจนข้าศึกหนีพ่ายไป แต่ฝ่ายทัพพม่าเองเมื่อแพ้ไปก็ได้สร้างค่ายปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ทัพไทยแต่ด้วยความหลักแหลมทัพไทยก็ได้นำปืนใหญ่มาทำลายปืนใหญ่ข้าศึกได้ไปจนหมด จนท้ายที่สุดทัพหลวงของไทยก็ได้ยกไปร่วมจนรบชนะได้ในที่สุด