ปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

World War I new

 

World War I picการลอบปลงพระชนม์ Archduke Franz Ferdinand ผู้เป็นรัชทายาทของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ผู้ลงมือสังหารในครั้งนี้คือ Gavrilo Princip เป็นคนเซอร์เบีย กลุ่มยิว ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งมือมืด และจากการปะทุในครั้งนี้เองทำให้เกิดการแก้แค้นระหว่างจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีต่อเซอร์เบีย จนลามทำให้เกิดสงครามในทวีปยุโรป ภายในเวลา 1 เดือน ในตอนนั้นทวีปยุโรปส่วนมากยังอยู่ในสภาวะสงคราม แต่ด้วยความไม่ลงรอยซึ่งมีมาตั้งแต่การรวมชาติเยอรมนี ค.ศ. 1871 เป็นเหตุให้ยุโรปยืนอยู่ในอำนาจอันยากแก่การรักษา รวมทั้ง การแข่งขันทางทหาร ทางอุตสาหกรรมจวบจนการชิงดินแดน ปัจจัยเหล่านี้รวมตัวกันจนเกิดเป็นสงครามในที่สุด

สงครามครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

  1. Triple Entente ประกอบด้วย ฝรั่งเศส , สหราชอาณาจักร , รัสเซีย และรวมประเทศอาณานิคม ส่วนมากแล้วรัฐที่เข้าร่วมสงครามด้วยตอนหลังจะมาเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตร ซึ่งชาติมหาอำนาจผู้ผันตัวมาเข้าสู่สงครามด้วย ได้แก่ ญี่ปุ่น , อิตาลี , สหรัฐอเมริกา
  2. Central Powers ประกอบด้วย เยอรมนี , ออสเตรีย-ฮังการี รวมทั้งประเทศอาณานิคม อย่างจักรวรรดิออตโตมานมาเข้าร่วมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1914 และบัลแกเรียก็มาเข้าร่วมในปีต่อมา ในช่วงสงครามประเทศที่ไม่ฝักฝ่ายใด หรือวางตัวเป็นกลางในทวีปยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์ , สเปน รวมทั้งประเทศบริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย แต่ประเทศเหล่านี้ก็เคยส่งเสบียงหรือยุทโธปกรณ์ไปช่วยบางประเทศก็ตาม

การสู้รบเกิดขึ้นตามแนวตะวันตก ส่วนแนวรบทางด้านตะวันออก มีพื้นที่ราบกว้างขวางและมีทางรถไฟค่อนข้างจำกัด ทำให้การรบแบบสนามเพลาะจึงไม่สามารถทำได้ แนวรบตะวันออกกลางรวมทั้งแนวรบอิตาลีก็มีการรบกันอย่างเข้มข้นเช่นกัน ต่อจากนั้นการสู้รบก็ค่อยๆลามไปยังน่านน้ำ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการรบกลางอากาศอีกด้วย

สงครามโลกครั้งที่ 1 จบสิ้นลงด้วยชัยชนะของฝ่าย Triple Entente และความปราชัยของฝ่าย Central Powers หลังสงครามสงบศึกได้มีการเซ็นสนธิสัญญาเป็นจำนวนมาก แต่สนธิสัญญาอันเด่นๆคือ สนธิสัญญาแวร์ซายส์  ส่วนผลกระทบสำคัญอย่างหนึ่งของสงครามในครั้งนี้ คือการสร้างแผนที่ยุโรปใหม่ เพราะประเทศฝ่าย Central Powers ได้สูญเสียดินแดนของตนไปเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดประเทศใหม่ในยุโรปตะวันออก นอกจากนี้เยอรมนียังสูญเสียอาณานิคมแถบโพ้นทะเลไปทั้งหมด นอกจากนี้ยังต้องชดใช้เงินในการทำครามจำนวนมาก อีกทั้งยังถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อสงคราม ส่วนจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ได้แยกออกเป็นประเทศใหม่ ได้แก่ ออสเตรีย , ฮังการี , เชโกสโลวาเกีย,  ยูโกสลาเวีย ส่วนจักรวรรดิออตโตมานได้ล่มสลายหายไปจากโลกนี้ แผ่นดินจึงได้ถูกแบ่งให้กลายเป็นอาณานิคมของผู้ชนะสงคราม ชาวอาหรับได้กลายมาเป็นประเทศตุรกี ทางรัสเซียซึ่งได้ออกจากสงครามในปี ค.ศ. 1917 ได้เสียอาณาเขตเป็นจำนวนมากบริเวณชายแดนตะวันตกจนกลายเป็นประเทศใหม่ ได้แก่ เอสโตเนีย , ฟินแลนด์ , ลัตเวีย , ลิทัวเนีย , โปแลนด์ สุดท้ายได้มีการก่อตั้ง องค์การสันนิบาตแห่งชาติขึ้น อันมีจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยวิธีการทางการทูต