ปัจจัยเสี่ยงอันก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

hitlerworldwar 2 new

hitlerworldwar 2

เกิดความตึงเครียดในเรื่องของชาตินิยม รวมทั้งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข บวกกับความไม่พอใจซึ่งลามมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1  ผนวกเข้ากับผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ จากปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงปะทุการเกิดสงคราม

สรุปสาเหตุของการก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

 1. ความไม่ยุติธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายส์รวมทั้งสัญญาสันติภาพฉบับอื่นๆ สัญญาพวกนี้เกิดขึ้นหลังจากการจบสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้เยอรมันและชาติอื่นๆซึ่งแพ้สงคราม ถูกบังคับให้ลงนามทั้งๆที่เสียเปรียบ จึงเกิดความไม่พอใจสั่งสมมาเป็นเวลานาน
 2. เกิดการเติบโตของระบบเผด็จการ ซึ่งในสมัยนั้นมีผู้นำหลายๆประเทศสร้างกองกำลังทางทหารอันแข็งแกร่ง และเก็บสะสมอาวุธร้ายแรงต่างๆ
 3. ความอ่อนแอขององค์การสันนิบาตชาติอันไม่สามารถรักษาสันติภาพได้อย่างจุดประสงค์
 4. เกิดความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง ได้แก่ Adolf Hitler ผู้นำลัทธินาซีของเยอรมนี และ Benito Mussoliniผู้นำลัทธิฟาสซิสม์ของอิตาลี ผู้นำทั้ง 2 นี้ได้ทำการต่อต้านความคิดแบบเสรีนิยม รวมทั้งระบบการเมืองแบบรัฐสภาของทางฝั่งยุโรป แต่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับลัทธิชาตินิยม รวมทั้งอำนาจของผู้นำ

เหตุการณ์อันปูทางไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

 1. ญี่ปุ่นทำการบุกรุกแมนจูเรีย แล้วตั้งรัฐแมนจูกัว เพื่อทำเป็นแหล่งอุตสาหกรรมรวมทั้งแหล่งทำทุนใหม่เพื่อตลาดการค้าของญี่ปุ่นเอง
 2. การเพิ่มกำลังทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเยอรมัน
 3. การฉีกสนธิสัญญาแวร์ซายส์ทิ้ง
 4. กรณีความขัดแย้งระหว่างอิตาลีกับอังกฤษ เหตุอิตาลีบุกเอธิโอเปีย
 5. เยอรมันจับมือกับออสเตรีย ก่อให้เกิดสนธิสัญญา Berlin – Rome แต่ต่อมาประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมสนธิสัญญาด้วยจึงกลายมาเป็นสนธิสัญญา Berlin – Rome – Tokyo Axis
 6. สงครามกลางเมืองในสเปน
 7. เยอรมันบุกยึดเชคโกสโลวเกีย
 8. เกิดการแบ่งกลุ่มในยุโรป

ชนวนเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

เริ่มจากเยอรมนีทำการโจมตีโปแลนด์แบบสายฟ้าแล่บรวมทั้งมีการเรียกร้องขอดินแดนดานซิกคืน จึงทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งได้สนับสนุนโปแลนด์อยู่ประกาศสงครามกับประเทศเยอรมนีทันที ต่อมาจึงทำให้อีกหลายๆประเทศถูกดึงเข้าสงครามเพิ่มขึ้น ในตอนนั้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของเยอรมัน เปิดการโจมตี ณ อ่าวเพิร์ล ซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกา บริเวณหมู่เกาะฮาวาย จากชนวนตรงนี้จึงทำให้สหรัฐอเมริกาที่ตอนเริ่มสงครามได้วางตัวเป็นกลางเปลี่ยนใจหันมาเข้าร่วมสงครามกับชาติพันธมิตรอย่างเป็นทางการ

ประเทศพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

 1. กลุ่มประเทศฝ่ายพันธมิตร ประเทศผู้นำสำคัญ ได้แก่ อังกฤษ , ฝรั่งเศส , สหรัฐอเมริกา , โซเวียต อีกทั้งยังมีประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วยอีกจำนวนมาก

2. กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ประเทศผู้นำสำคัญ ได้แก่ เยอรมนี ,  ญี่ปุ่น , อิตาลี