สงครามครูเสด

http://www.pleasurecaptains.com

สงครามครูเสด สงครามทางศาสนา สงครามศักสิทธิ์
สงครามครูเสดนี้เกิดระหว่างศาสนา โดยหมายถึงสงครามระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันเอง หรือว่าเป็นชาวคริสต์แต่ไปนับถือต่างศาสนานั้นเอง โดยสงครามครูเสดนี้เป็นสงครามที่ถือว่าครั้งใหญ่มาก เพราะเกิดขึ้นกับชาวคริสต์และมุสลิม ในศตวรรษที่ 11-13 ซึ่งในตอนเริ่มสงครามนั้นชาวมุสลิมได้ทำการปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่ ซึ่งดินแดงนี้เป็นสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมอย่างมาและยังเป็นสถานที่สำคัญของทั้งสามศาสนาอีกด้วยคือ อิสลาม ยูไค คริสต์ โดยในปัจจุบันนี้ได้อยู่ที่ประเทศอิสราเอลหรือปาเลสไตน์
สงครามระหว่างศาสนาของทั้งสองศาสนา
ซึ่งสงครามครูเสดนี้จะแตกต่างจากสงครามทั่วไป เพราะเป็นสงครามระหว่างศาสนานั้นเอง โดยจุดเริ่มต้นของสงครามนี้เกิดจากความผิดใจของระหว่างชาวคริสต์ด้วยกันเอง เพราะชาวคริสต์อีกฝ่ายกับไปนับถือศาสนาอื่น และทำให้เกิดการผิดใจกันระหว่างชาวคริตส์กับมุสลิม ตอนเริ่มของสงครามนั้นชาวมุสลิมต้องการที่จะปกครองดินแดนศักสิทธิ์อยุ่นั้นเอง และดินแดนศักสิทธิ์นี้ได้เป็นสถานที่ของทั้งสามศาสนาที่ให้ใช้ร่วมกัน โดยที่ชาวมุสลิมได้ครอบครอง เมืองสำคัญทางศานาหลายเมืองด้วยกัน อาทิ เมืองนาซาเรธ เบธเลเฮม ซึ่งในยุคคอลีฟะหอุมัน ซึ่งเป็นผุ้นำทางศาสนาและการเมืองของอาณาจักรอิสลามในยุคนั้น และสาเหตุของสงครามนั้นมาจาก การเมืองและการมีอำนาจของฝ่ายหนึ่งที่ได้ครอบครองอำนาจในมือ และมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ จึงทำให้อีกฝ่ายไปพอใจในสิ่งที่อีกฝ่ายได้ทำกับศาสนานั้นเอง เลยทำให้เกิดสงครามระหว่างศาสนานี้ขึ้น เพราะการที่เรามีอิทธิพลและอำนาจที่รุ่งเรืองในตอนนั้น จนไปทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจในการใช้อำนาจนั้น โดยฝ่ายที่มีอำนาจนั้นได้ทำการคุกคามไปยังฝ่ายอื่นจนเกิดการผิดใจกันขึ้น และได้มีการบังคับให้นับถือศาสนาเดียวเท่านั้นก็คือ ศาสนาคริสต์ในตอนนั้นถึงแม้ว่าสงครามจะยุติลงแต่ทหารและตำตรวจก็ยังคงรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียนต่างๆอีกด้วย เพื่อรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนคนอื่นอีกด้วย
โดยบทสรุปของสงครามนี้ก็คือกองทัพมุสลิมได้ยึดดินแดนศักสิทธิ์คืนจากชาวคริสต์ได้ และได้ทำการขับไล่พวกรุนรานต่างดินแดนออกไป และยังยึดดำรงชาติมุสลิมไว้ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ และในสงครามนั้นก็ได้มีผู้เสียชีวิตมากมาย และยังมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องมาตายเพราะความบ้าอำนาจของคนนั้นเอง ซึ่งสงครามนี้ก็ได้สอนหลายเรื่องราวให้กับทุกคนว่าควรทำอย่างไรกับอำนาจในมือนั้นเอง และควรใช้ไปในทางไหนถึงจะถูกต้องและไม่ไปคุกคามคนอื่นเค้าอีกด้วย