สงครามโลกครั้งที่ 1

http://www.pleasurecaptains.com

ประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1914-1918 เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจในยุโรป จนได้มีการแบ่งอำนาจเป็นสองฝ่าย ซึ่งต่างแข่งขันในด้านการดำเนินนโยบายทางการทูตและทางทหาร จนทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของส่งครามนั้นเอง เพราะความต้องการเป็นใหญ่ทางธุรกิจและได้ครอบครองอำนาจทุกอย่าง จนเป็นจุดก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่นี้ขึ้น เพราะแค่ความหลงใหลในอำนาจของใครคนหนึ่งเท่านั้นเอง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับเรื่องราวของสงคราม
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้สืบเนื่องมาจากสงครามฟรังโก-ปรัสเซีย ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1870-1871 โดยที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายแพ้ และมีผลทำให้เกิดการรวมประเทศเยอรมนี โดยที่ฝรั่งเศสต้องจ่ายค่าปฎิกรรมสงครามไปห้าพันล้านฟรังก์ และต้องยกแคว้นอัลซัล-ลอเรนให้กับเยอรมนี และทิ้งให้ฝรั่งเศสอยู่แบบประเทศเดียวนานกว่า 23 ปี จึงเป็นที่โกรธแค้นของฝรั่งเศสต่อเยอรมนีอย่างมาก และต้องการกับมาแก้แค้น โดยสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้น มาจากความไม่พอใจของประเทศเซอร์เบีย โดยที่ประเทศออาเตรีย-ฮังการี ผนวกดินแดน บอสเนีย-เฮออร์เซโกวีนา ซึ่งได้มีประชาชนเป็นชาวสลาฟเช่นเดียวกับเซอร์เบีย
โดยที่ต้องการตามใจประชาชนนั้น อาร์ชดุ๊กฟรานซิสเฟอร์ดินาน มงกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักออสเตรีย-ฮังการี จึงได้เสด็จไปเยือนซาราเจโว ซึ่งได้เป็นเมืองหลวงของบอสเนีย-เฮอร์เชโกวีนา แต่พระองค์ถูกลอบสังหารนั้นเอง จึงทำให้ออเตรีย-ฮังการีโกธรมากและได้ยื่นข้อเสนอไปในหนึ่งวันโดยเซอร์เบียไม่อาจรับข้อเสนอนั้นได้ เลยทำให้ทั้งคู่ได้เกิดสงครามกันขึ้นมา ซึ่งรัสเซียเป็นผู้นำสงครามของชาวสลาฟ จึงเข้าช่วยเซอร์เบียโดยมีฝรั่งเศสคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด และเยอรมนีได้เป็นพันธมิตรกับออสเตรีย-ฮังการีจึงได้ทำการประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศส โดยที่เยอรมนีได้ยกกองทัพเข้าตีประเทศฝรั่งเศสโดยผ่านเบลเยี่ยม ซึ่งเบลเยี่ยมเป็นประเทศกลางและได้มีอังกฤษเป็นผู้นำและดูแลอยู่นั้นเอง และอังกฤษก็ได้เปิดศึกกับเยอรมนีในฐานะที่มาระเมิดในราชอนาจักที่เป็นกลางของตนเอง และได้ทำสงครามยาวนานกว่าสี่ปีนั้นเอง และในที่สุดประเทศในยุโรปก็ได้เป็ยฝ่ายพ้ายแพ้ไปและได้ทำการยุติสงครามลง และในระหว่างการทำสงครามนั้นระบบของเศรษฐกิจก็ได้มีการสะเทือนกันบ้าง จนพอสงครามยุติลงก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและเสียดินแดนกันไปตามข้อตกลงนั้นเอง และได้มีประเทศขึ้นมาให้อีกด้วยโดยสรุปผลของสงคราบนั้นก็คือประเทศฝั่งยุโรปพายแพ้กับไป และนี่ก็คือที่มาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง