สาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดสงครามเวียดนาม

Vietnam Warpic

เมื่อตอนที่เวียดนามได้ประกาศอิสรภาพของประเทศตนเองออกจากฝรั่งเศส   ตอนนั้นได้มีการแบ่งเวียดนามออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งจาก Geneva Agreement มีการระบุว่าภายในปี ค.ศ. 1956 จะมีการเปิดประชามติให้ 2 ประเทศกลับมารวมกันอีกครั้ง สาเหตุสำคัญคือเวียดนามต้องการเป็นอิสระ มีผู้นำคือโฮจิมินจ์ต้องการให้เวียดนามสามารถปกครองตนเองได้ แต่ทางฝรั่งเศสกลับไม่ยอม โฮจิมินจ์จึงไปขอความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่าย จนในที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจากลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะตอนนั้นคอมมิวนิสต์ต้องการที่จะขยายสาขาไปทั่วโลก

แต่เมื่อถึงวันการรวมกันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างที่หวังไว้ สาเหตุมาจากการที่ โง ดินห์ เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้กลัวว่าจะถูกเวียดนามเหนือกลืน เนื่องจากตอนนั้นเวียดนามเหนือมีวีรบุรุษแห่งเวียดนามอย่างโฮจิมินห์อยู่ ซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดให้ความเคารพนับถือกันมาก ถึงจะรวมประเทศกันแล้วตนเองรู้ดีว่ายังไงก็ไม่มีทางเลือกตั้งสู้ได้อย่างแน่นอน ตนเองจะหมดทางครองอำนาจ  อีกทั้งประเทศเวียดนามอาจกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไม่กลับมาประชาธิปไตยอีก จึงทำให้ โง ดินห์ เดียม ทำการล้มการประชามติและถือครองอำนาจในเวียดนามใต้ต่อไป

เมื่อถูกหักหลังอย่างไม่ใยดี เวียดนามเหนือจึงหาทางในการใช้ยุทธวิธีต่างๆเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเวียดกง , จัดตั้ง National Liberation of South Vietnam รวมทั้งประกาศสงครามกับเวียดนามใต้เพื่อต้องการรวมชาติเวียดนามให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งให้จงได้

ในขณะเดียวกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ กับโลกคอมมิวนิสต์ที่มีโซเวียตเป็นผู้นำ กำลังฮึ่มๆใส่กันอยู่ ทางสหรัฐอเมริกาถือว่าตนเองมีหน้าที่ต้องคอยปกป้องประเทศซึ่งอยู่ในระบอบเสรีประชาธิปไตย นั่นก็คือรวมถึงเวียดนามใต้ด้วย นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังมีแนวคิดในเรื่องทฤษฎีโดมิโน คือมีความเชื่อว่าถ้าเกิดปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้ว ก็จะทำให้ประเทศอื่นๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นแววว่าเวียดนามเหนือจะเข้ามายึดครองเวียดนามใต้โดยใช้กำลัง  ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือเวียดนามใต้รบกับเวียดนามเหนือเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้คอมมิวนิสต์ลงไปขยายอำนาจในแถบอินโดจีน สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ประกาศเป็นสงครามอย่างเป็นทางการ

การเข้ามามีส่วนร่วมทางการรบของสหรัฐหยุดลง ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1973 อันเนื่องมาจากคำแปรญัตติ Case–Church Amendment  การยึดกรุงไซ่ง่อนโดยเวียดกง เดือนเมษายน ค.ศ.1975 ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงคราม ต่อมามีการรวมเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เป็นประเทศเดียวกันอีกครั้งในปีถัดมา สงครามนี้พรากชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ไปอย่างมหาศาล นับเป็นสงครามที่น่าเศร้าอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ