เหตุใดถึงทำให้เกิดสงครามเย็น

cold-war-2picc

สงครามชื่อนี้เป็นสงที่ทุกคนทราบ และสามารุตระหนักได้ถึงความอัตราย และความรุนแรงที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งสงครามมักจะมาในรูปแบบของการรบ การโจมตีกันด้วยอาวุธ แต่การกระทำการด้วยวิธีอย่างนั้นก็ไม่ใช่วิธีการที่เกิดขึ้นในสงครามเสมอไป เพราะบางครั้งสงครามก็มักมาในรูปแบบของการแฝงตัว หรือมุ่งทำลายฝั่งตรงข้ามทางอ้อมเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าทำสงครามโดยตรง แต่ถึงอย่างไรก็ตามสงคราม ก็คือ สงรามก็ย่อมมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียประโยชน์เสมอ ซึ่งเราเรียกการทำสงครามรูปแบบนี้ว่าสงครามเย็น ซึ่งเหตุการณ์สงครามเย็นเป็นช่วงเหตุการณ์สำคัญที่สุดของโลกช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้ ในบทความก็จะพาทุกท่านมาเรียนรู้จักกับเหตุการณ์สงครามเย็น ถ้าพร้อมแล้วเราก็มารู้จักไปพร้อมกันเลย

ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่า สงครามเย็นเป็นสงครามรูปแบบไหน และเกิดขึ้นได้อย่างไร แน่นอนว่าสงครามเย็นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ 1947-1991 ซึ่งเหตุการณ์สงครามเย็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่สืบเนื่องยาวนานจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  แน่นอนว่าจากการเกิดสงครามทำให้มีฝ่ายที่เสียประโยชน์เกิดขึ้น เมื่อมีการฟื้นฟูจากช่วงสงครามแล้วก็ทำให้ฝั่งที่เสียผลประโยชน์เริ่มอยากออกจากการกดขี่ ซึ่งสงครามที่ออกมาก็อยู่ในรูปแบบสงครามตัวแทนที่ออกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง เป็นฝั่งโซเวียต และฝั่งประเทศประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งจะส่งกองกำลังสนับสนุนไปช่วยประเทศที่กำลังขัดแย้งเพื่อประกาศจุดยืนของตน จนออกมาในรูปแบบสงครามตัวแทน นอกจากนี้สงครามเย็นก็ยังถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือสื่อสาร อวกาศ ไปจนกกระทั่งอาวุธ ซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามเย็น เพราะการที่ประเทศอีกขั้วหนึ่งเกิดการสะสมอาวุธออกมาในปริมาณที่มาก ก็เป็นผลให้อีกฝั่งเกิดความกังวลใจว่าจะมีการทำสงรามอีกหรือไม่

ด้วยผลประโยชน์ และข้อเสนอเรื่องการขอยุติสงครามที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้แพ้ก็เป็นผลให้อีกฝั่งเกิดความเคลื่อนไหวที่จะไม่ยอมเสียเปรียบในสนธิสัญญาอีกต่อไป

และด้วยการแทรกแซงจากประเทศแม่ก็ยิ่งทำให้เหตุการณ์สงครามเย็นเย็นยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นยิ่งไปอีก จนเป็นผลกระทบไปทั่วโลกด้วยเหตุผลความไม่เข้าใจ และเรื่องผลประโยชน์จนทำให้หลายประเทศถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เช่น เวียดนาม เกาหลี เยอรมัน จากสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสู้รบจริง ๆ หรือเป็นสงครามเย็นก็ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้กับทุกคนทั้งสิ้น