www.pleasurecaptains.com

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้เป็นตำนานนักดาบ

March 26, 2016 admin 0

ถ้าพูดถึงชัยชนะที่เล่ากันมาจากปากต่อปากนั้นว่าประเทศไทยหรือเมืองสยามนั้นปราศจากคนพม่าในกรุงศรีในตอนนั้นก็เห็นจะมีแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชให้กับคนไทยได้อย่างสิ้นพ่ายนั่นก็คือ การรวบรวมชาวไทยต่างๆ ที่มีความสามารถทางด้านการรบ ซึ่งในตอนนั้นเองพระเจ้าตากสิ้นได้ครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี และได้การไล่ตีหัวเมืองต่างๆ ทีตั่งเป็นก๊ก เป็นกลุ่มเล็กใหญ่ต่างๆ จนแตกพ่ายและได้ขับไล่กับสู่ประเทศของตัวเองไปให้หมดและพระองค์ยังพูดบอกอีกว่าพระองค์จะทำให้กรุงศรีของเราเป็นเหมือนอย่างเดิมกลับสู่สภาวะปกติให้ได้ และพระองค์ทรงส่งเสริมทางด้านการค้าขาย เศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม พระเจ้าตากสินมหาราชทรงได้สมัญญานามมหาราชเป็นองค์แรกของพระมหากษัตริย์ และได้ถูกจัดให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน