hitlerworldwar 2 new

ปัจจัยเสี่ยงอันก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

September 8, 2018 admin 0

เกิดความตึงเครียดในเรื่องของชาตินิยม รวมทั้งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข บวกกับความไม่พอใจซึ่งลามมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1  ผนวกเข้ากับผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ จากปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงปะทุการเกิดสงคราม สรุปสาเหตุของการก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ความไม่ยุติธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายส์รวมทั้งสัญญาสันติภาพฉบับอื่นๆ สัญญาพวกนี้เกิดขึ้นหลังจากการจบสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้เยอรมันและชาติอื่นๆซึ่งแพ้สงคราม ถูกบังคับให้ลงนามทั้งๆที่เสียเปรียบ จึงเกิดความไม่พอใจสั่งสมมาเป็นเวลานาน เกิดการเติบโตของระบบเผด็จการ ซึ่งในสมัยนั้นมีผู้นำหลายๆประเทศสร้างกองกำลังทางทหารอันแข็งแกร่ง และเก็บสะสมอาวุธร้ายแรงต่างๆ ความอ่อนแอขององค์การสันนิบาตชาติอันไม่สามารถรักษาสันติภาพได้อย่างจุดประสงค์ เกิดความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง ได้แก่ Adolf Hitler ผู้นำลัทธินาซีของเยอรมนี และ Benito […]