cold-war-2-638

สงครามเย็น สงครามบนแรงที่มองไม่เห็น

April 9, 2019 admin 0

แม้ว่าโลกของเราใบนี้จะผ่านสงครามโลกมาแล้วสองครั้ง และยังมีสงครามที่ใหญ่แต่ไม่ถึงระดับสงครามโลกอีกหลายครั้ง เชื่อว่า สงครามเย็น เป็นสงครามอีกครั้งหนึ่งที่แม้จะชื่อว่า สงครามเย็น แต่ความร้อนแรงของสงครามก็ไม่ได้แพ้สงครามครั้งไหนเลย อีกทั้งแม้จะไม่ได้มีการต่อสู้กันตูมตามเหมือนครั้งสงครามโลกแต่สงครามครั้งนี้ก็ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงได้มากเหมือนกัน สงครามเย็นคืออะไร สงครามเย็นไมได้เป็นสงครามที่เข้าห้ำหั่นกันด้วยอาวุธ การรบทางทหาร แต่เป็นการต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ทางความคิดของสองขั้วอำนาจในโลก ทั้งสองฝ่ายต่างใช้ข่าว การแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อชักจูงคนอีกฝ่ายหนึ่งให้เชื่อว่า ความคิดของตัวเองนั้นดีที่สุด เพื่อให้เปลี่ยนใจให้ได้ ถือว่าเป็นสงครามทางด้านจิตวิทยาครั้งยิ่งใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่ง คู่ขัดแย้งรอบใหม่ ตอนนั้นโลกได้เกิดคู่ขัดแย้งครั้งใหม่ขึ้น ฝั่งหนึ่งนำโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำกลุ่มแนวคิดความเชื่อทางด้านการเมือง การปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตย […]