ที่มาของการเกิดสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประวัติศาสตร์โลก

July 2, 2019 admin 0

สงครามประวัติศาสตร์สิ่งเตือนใจที่คอยเตือนใจเราอยู่ตลอดว่าความรุนแรงไม่สามารถช่วยอะไร มีแต่จะเกิดความสูญเสียแต่อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์ก็ยังสามารถสอนและให้เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านั้นทำให้เราไม่ทำผิดพลาดอีกครั้งในอนาคต เหมือนดังเช่นที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ แต่หนึ่งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้นั่นก็คือสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ สงครามครูเสดนั่นเอง  ซึ่งสงครามนี้ก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งในบทความนี้เองเราก็จะพาท่านไปรู้จักกับที่มาของการเกิดสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้กัน สงครามครูเสดเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1095 – 1292 ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นด้วยกันถึง 3 ครั้ง ซึ่งสาเหตุของการเกิดสงครามครั้งนี้ก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านการเมือง ทางศาสนา ทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอื่น ๆ แต่ทั้งหมดนั้นก็ส่งผลให้เกิดมาเป็นสงคราม ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นมานี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากการไม่ลงรอยกันของสองฝ่ายคือระหว่างศาสนาคริสต์ กับ […]